A- A A+

Diabeteseducatie

Educatie


Educatie is een essentiële zorgcomponent voor patiënten met een zorgtraject diabetes. Huisartsen, diabetologen, thuisverpleegkundigen en andere zorgverleners geven constant basiseducatie.

Bij het begin van de ziekte is educatie voornamelijk het geven van informatie en inzicht in de ziekte, in voedingsaspecten, in consequenties voor de verdere levensverwachting en het motiveren tot levensstijlaanpassing.

Bij de overgang naar insuline komen daar technische aspecten bij rond zelfcontrole en insuline-injectie.

In kritische fasen in het diabetesverloop vult een specifiek opgeleide diabeteseducator deze basiseducatie aan:

 • bij de start van insulinetherapie of van incretinemimetica
 • bij de overgang van 1 naar 2 injecties insuline
 • bij onvoldoende metabole controle (HbA1c >7,5%).

 

Wie zijn de diabeteseducatoren?


Diabeteseducatoren zijn verpleegkundigen, diëtisten, podologen of kinesisten die een bijkomende opleiding diabeteseducatie gevolgd hebben.

Een huisarts kan ook een beroep doen op educatoren van een diabetesconventiecentrum (tweede lijn). De lijst van de centra is beschikbaar op de website van het RIZIV (PDF).

Wat is diabeteseducatie?


Educatie door een specifiek opgeleide diabeteseducator houdt onder andere in:

 • individuele educatie van de patiënt en van zijn omgeving
 • geven van informatie en inzicht in de ziekte: oorzaak van de ziekte, ziekteverloop, verwikkelingen en levensverwachting
 • motiveren tot levensstijlaanpassingen: evenwichtige voeding, rookstop, beweging
 • informeren hoe hypo- en hyperglycemie voorkomen, herkennen en corrigeren
 • uitleg geven over het effect van bepaalde geneesmiddelen op de glycemie (o.a. siropen)
 • aanleren van de inspuittechniek van insuline, rotatie van injectieplaatsen
 • uitleg geven over werking van insuline, bewaring van insuline
 • aanleren van glycemiemetingen met glucometer, lancetten en strips
 • uitleg geven over levensverzekeringen, rijbewijs, sollicitaties, reizen, ... 

De educatie gebeurt steeds op voorschrift van de huisarts. De educator stelt een verslag op voor de huisarts. 

Voor meer informatie kunt u mij bereiken op het nummer 0499/39.42.48.